ขายโดเมน


โดเมน or.ht

or.ht สองตัวอักษร สวยมาก เหมาะสำหรับทำซับโดเมน เช่น thai.or.ht อื่นๆ

หรือจะตั้งทำเป็นเว็บไซต์ที่ไม่มีใครเหมือน

  • ประเภท 2 ตัวอักษร หายาก
  • จดไม่ได้อีกแล้ว เนื่องจากปัจจุบัน icann กำหนดให้จดชื่อ 3 ตัวอักษรขึ้นไป

ชนิด/ประเภท โดเมน


สองตัวอักษร หายาก

ขายโดเมน or.ht

-.

-

-.

ราคาขาย 320,000 บาท


ขาย 320,000 บาท-.

ขาย 320,000 บาท-

-
  • - -

ขายโดเมน or.ht


-.

--